Welcome to WDBL
Your Finance Partner
helping growing your business

Welcome to Western Development Bank !!

Western development bank is one of the largest regional level development banks of Nepal in terms of assets, deposits, profits & branches catering to large customer base. Western development bank ltd. was established on Bhadra 30, 2062. We have completed 10th consecutive successful years, and are operating in 11th year now.

Learn More

introduction

Introduction

Western development bank is one of the largest regional level development banks of Nepal in terms of assets, deposits, profits & branches catering to large customer base. Western development bank ltd. was established on Bhadra 30, 2062. We have completed 10th consecutive successful years, and are operating in 11th year now.. Its head office is located in Dang Ghorahi and it gradually opened its 12 branches at Tulsipur, Lamahi, Sisahaniya, Hapure, Narayanpur, Chandrauta, Bijauri, Gadawa, Nepalgunj,Bhalubang,Chisapani,Jeetpur 363 days banking .

Read More

Why Choose Us

 • We Care our Customers Investment Plan

 • We value our customers

 • We provide genuine financial investment advice

 • Attractive Interest rates

 • Familiar attitude with Professional task force

 • Located in prime and remote locations of Dang

Mission & Vision

vision

The vision of Western development bank is to be recognized by our customers and stakeholders as the best and most trusted financial institution by providing healthy financial services of high efficiency at a reasonable price for widespread customer satisfaction.

 

missionThe Mission of Western development bank is being leader in providing healthy financial and its related services (Lending, Deposit and other financial and related services.)

News & Events

Read All News

Banking Hours (15th Kartik- 15th Magh)

Days Transaction Time Office Time
Sunday – Thursday 9:30 AM to 3:00 PM 9:30 AM to 4:00 PM
Friday 9:30 AM to 1:00 PM 9:30 AM to 2:00 PM
Saturday 9:30 AM to 2:00 PM 9:30 AM to 2:00 PM

Banking Hours (16th Magh- 14th Kartik)

Days Transaction Time Office Time
Sunday – Thursday 9:30 AM to 4:00 PM 9:30 AM to 5:00 PM
Friday 9:30 AM to 2:00 PM 9:30 AM to 3:00 PM
Saturday 9:30 AM to 2:00 PM 9:30 AM to 2:00 PM

Ghorahi, Lamahi, Tulsipur, Chandrauta branches are open in Saturday & in holiday.

Deposit

 • Female Saving
 • Jestha Nagarik
 • Share Holder Saving
 • Employer Saving
 • Child’s Saving
 • Remit Saving

Loans

 • Business Loan
 • Agriculture Loan
 • Tourism Loan
 • Educational Loan
 • Foreign Employer Loan
 • Housing Loan

Remittance

 • Parbhu Remit
 • Ime Remit
 • Samsara Remit
 • Western Union
 • City Remit
 • Batas Remit

merge

वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र नमस्ते वित्तीय संस्था लिमिटेड गाभिने र गाभिए पश्चात वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको नामबाट कारोबार गरिने बारेको सूचना ।

प्रचलित कम्पनी ऐन बमोजीम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा नेपाल सरकार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई दर्ता नं ९०६/०६१/६२ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको बैंकिङ्ग कारोबार गर्न मिति २०६२/०५/१६ मा ईजाजतपत्र प्राप्त वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा नेपाल सरकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नं. ९८०/०६३–६४ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको बैंकिङ्ग कारोबार गर्न मिति २०६४/२/२७ मा इजाजतपत्र प्राप्त नमस्ते वित्तीय संस्था लिमिटेड गाभिने सम्बन्धमा वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको मिति २०७२/१२/३० गतेको १०औं साधारणसभा र नमस्ते वित्तीय संस्था लिमिटेडको मिति २०७२/०९/२७ गते बसेको नवौं साधारणसभाबाट प्रस्ताब पारित भएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७४/०५/२८ गतेको पत्रबाट एक आपसमा गाभ्न/गाभिन स्वीकृती प्राप्त भएको हुँदा नमस्ते वित्तीय संस्था लि.को गाभिने अन्तिम दिनसम्म कायम रहेको लेखामा उल्लेखित मूल्यमा सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरु समेत गाभ्ने संस्था वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले व्यहोर्ने एवं गाभिने कम्पनीबाट हालसम्म भए गरेका सम्पूर्ण कारोबार गाभ्ने कम्पनीबाट भए गरेको मानिने तथा गाभ्ने कम्पनीले जारी गरेको शेयर प्रमाणपत्र सम्झौता बमोजीमको शेयर अनुपातमा गाभ्ने कम्पनीमा रुपान्तरण हुने एवं गाभिने कम्पनीले गरेका कुराहरु गाभ्ने कम्पनीले नै गरे सरह कायम रहने र गाभिए पश्चात वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (अङग्रेजीमा Western Development Bank Ltd) (‘ख’ वर्गको क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक) को नामबाट मिति २०७४/०६/२९ गते (तद्नुसार अक्टोबर १५,२०१७) आईतबार देखि एकिकृत कारोबार शुरु गरिने व्यहोरा सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै, गाभिए पश्चात बैंकको केन्द्रीय (रजिष्टर्ड) कार्यालय दाङ जिल्ला, घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ घोराही दाङ, शहिद उमेशमार्ग दाङमा रहने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराउदछौं ।

(नोट: थप जानकारीका लागि गाभ्ने/गाभिने संस्थाहरुको केन्द्रीय तथा शाखा कार्यालयहरुमा सम्पर्क राख्नुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौं ।)