• Sahid Gate Maarg, Ghorahi, Dang
  • info@wdbldang.com.np
  • +977-82-560732 / 560907

वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र नमस्ते वित्तीय संस्था लिमिटेड गाभिएको सूचना !!!

  • Home / वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र नमस्ते वित्तीय संस्था लिमिटेड गाभिएको सूचना !!!

वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र नमस्ते वित्तीय संस्था लिमिटेड गाभिएको सूचना !!!

प्रचलित कम्पनी ऐन बमोजीम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा नेपाल सरकार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई दर्ता नं ९०६/०६१/६२ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको बैंकिङ्ग कारोबार गर्न मिति २०६२/०५/१६ मा ईजाजतपत्र प्राप्त वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा नेपाल सरकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नं. ९८०/०६३–६४ रहेको नेपाल राष्ट्र    बैंकबाट ‘ग’ वर्गको बैंकिङ्ग कारोबार गर्न मिति २०६४/२/२७ मा इजाजतपत्र प्राप्त नमस्ते वित्तीय संस्था लिमिटेड गाभिने सम्बन्धमा वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको मिति २०७२/१२/३० गतेको १०औं साधारणसभा र नमस्ते वित्तीय संस्था लिमिटेडको मिति २०७२/०९/२७ गते बसेको नवौं साधारणसभाबाट प्रस्ताब पारित भएको र नेपाल  राष्ट्र बैंकको मिति २०७४/०५/२८ गतेको पत्रबाट एक आपसमा गाभ्न/गाभिन स्वीकृती प्राप्त भएको हुँदा नमस्ते वित्तीय संस्था लि.को गाभिने अन्तिम दिनसम्म कायम रहेको लेखामा उल्लेखित मूल्यमा सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरु समेत गाभ्ने संस्था वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले व्यहोर्ने एवं गाभिने कम्पनीबाट हालसम्म भए गरेका सम्पूर्ण कारोबार गाभ्ने कम्पनीबाट भए गरेको मानिने तथा गाभ्ने कम्पनीले जारी गरेको शेयर प्रमाणपत्र सम्झौता बमोजीमको शेयर अनुपातमा गाभ्ने कम्पनीमा रुपान्तरण हुने एवं गाभिने कम्पनीले गरेका कुराहरु गाभ्ने कम्पनीले नै गरे सरह कायम रहने र गाभिए पश्चात वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (अङग्रेजीमा Western Development Bank Ltd) (‘ख’ वर्गको क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक) को नामबाट मिति २०७४/०६/२९ गते (तद्नुसार अक्टोबर १५,२०१७) आईतबार देखि एकिकृत कारोबार शुरु गरिने व्यहोरा सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै, गाभिए पश्चात बैंकको केन्द्रीय (रजिष्टर्ड) कार्यालय दाङ जिल्ला, घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ घोराही दाङ, शहिद उमेशमार्ग  दाङमा रहने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराउदछौं  ।

Leave Comments