Day

October 10, 2017

विद्युतीय भुक्तानी कार्ड अन्तर्राष्ट्रिस्तरको हुनुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार निर्देशन...
Read More